Publikacje
Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych

Kliknij "Więcej", aby dowiedzieć się kto odpowiada za utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych. 

Zmiana nazwy przystanku

Kliknij "Więcej", aby dowiedzieć się co należy zrobić, aby zmienić nazwę przystanu zlokalizowanego przy drogach wojewódzkich. 

Zmiana wykazu przystanków komunikacyjnych

Kliknij "Więcej", aby dowiedzieć się jak wygląda procedura wprowadzenia zmian w wykazie przystanków komunikacyjnych, dla których można ubiegać się o uzgodnienie zasad korzystania. 

Budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych

Kliknij "Więcej", aby poznać procedurę budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych przy drogach wojewódzkich. 

Utworzenie nowego przystanku

Kliknij "Więcej", aby dowiedzieć się jak wygląda procedura powstawania nowego przystanku przy drodze wojewódzkiej.