Organem uprawnionym do złożenia wniosku w sprawie zmiany nazwy przystanku jest właściwa terytorialnie Gmina, z uwagi na fakt, iż jest to samorządowa jednostka administracyjna reprezentująca mieszkańców oraz jej zadaniem własnym jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty i lokalnego transportu. Wniosek o zmianę nazwy przystanku właściwa terytorialnie Gmina winna skierować do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

 

Ze względu, iż jest to zmiana mało istotna, jej wprowadzenie będzie możliwie jedynie przy okazji okresowej zmiany uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i zasad korzystania z tych przystanków. Więcej informacji na temat procedury zmiany ww. uchwały, znajduje się tutaj.