Dla kogo stworzony jest System D15?

 

1. Przewoźnicy

  • Tutaj załatwisz drogą elektroniczną, sprawę związaną z uzgodnieniem zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Małopolskie.
  • Stworzysz trasy komunikacyjne dla swoich linii za pomocą interfejsu analitycznego z wyszukiwarką przystanków lub interfejsu graficznego z dodatkową możliwością wizualizacji lokalizacji przystanków na mapie Województwa Małopolskiego (uwaga: tylko drogi wojewódzkie).
  • Udostępnienisz pasażerom komunikacji zbiorowej w Województwie Małopolskim dane dotyczące aktualnych godzin odjazdu środków transportowych przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich.
  • Automatycznie wygenerujesz informacje dotyczące rozkładu jazdy (tzw. tabliczki przystankowe) dla każdego przystanku stworzonej trasy, na podstawie wprowadzonego rozkładu jazdy – tabliczki przystankowe generowane są w formacie A5 (21 cm x 14,8 cm) w postaci pliku PDF (przykładowy rozkład jazdy).
  • Otrzymujesz dostęp do cyfrowej mapy Województwa Małopolskiego, na której oznaczono aktualny przebieg dróg wojewódzkich z podziałem na odcinki referencyjne i przystanki komunikacyjne, dla których możesz ubiegać się o uzgodnienie zasad korzystania. Przystanki możesz wyszukiwać pod kątem szukanej frazy oraz przy użyciu funkcji filtrowania lub sortowania możesz dokonywać eksportu sortowanych i filtrowanych danych do pliku .xls. Masz także możliwość dodania własnego opisu przystanku.

 

2. Pasażerowie

  • System D15, tj. cyfrowa mapa województwa małopolskiego, na której oznaczono przebieg dróg wojewódzkich z podziałem na odcinki referencyjne oraz przystanki komunikacyjne usytuowane przy drogach wojewódzkich, a także przebieg dróg innych kategorii, linii kolejowych, cieków wodnych, wód powierzchniowych, granice administracyjne i nazwy miejscowości. W ramach przeglądania modułu mapowego możliwie jest również wyszukiwanie przystanków pod kątem szukanej frazy lub przy użyciu funkcji filtrowania lub sortowania, z możliwością wskazania wyszukanego przystanku na mapie oraz istnieje możliwość zapisania filtrowanych lub sortowanych danych do pliku .xls w postaci listy zawierającej: nazwę przystanku, numer przystanku oraz kierunek drogi wojewódzkiej.
  • Sprawdzisz aktualne godziny odjazdu środków transportowych przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich oraz masz możliwość pobrania tych informacji do pliku PDF.

 

Zasady dotyczące korzystania z Systemu D15 i rejestracji określone zostały w sposób szczegółowy w regulaminie.